توضیحات

طراحی پوستر مناره (طرح رصد و تقویت ظرفیت‌های هنر مسجدی)

به سفارش حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی/ فروردین ۱۳۹۸

• عکاسی: رضا غریبی، حسن صلواتی
• پشتیبانی: صادق گنابادی، آزاده قربانی