توضیحات

مهمان تازه
جهت توزیع در مراسم تشییع با شکوه شهدای خدمت و شهید جمهور
خوشنویسی: روح الله ابوالفضلی
آبرنگ ۵۰ در ۷۰ سانتی متر
تیر ماه ۱۴۰۳