توضیحات

نشان تجاری طراحی پوسته لوازم منزل

به سفارش شرکت کاشی آستان‌ قدس رضوی/ ۱۳۹۸

• اجرا: جواد خانی