توضیحات پروژه

به سفارش فرهنگسرای انقلاب اسلامی، مشهد/ ۱۳۹۳