توضیحات

«دشمنان امروز سعی می کنند چهره ی خاندان خبیث و منحوس پهلوی، که کشور ما را سالهای متمادی به عقب انداختند، بزک کنند.»
بیانات امام خامنه ای در دیدار مردم قم/ ۱۷ دی ۱۳۹۳