توضیحات

بزرگداشت سالروز قیام مسجد گوهرشاد و هفته عفاف و حجاب
به سفارش بسیج جامعه زنان سپاه امام رضا علیه السلام/ تیرماه ۱۳۹۹