توضیحات

یادبود مرحوم استاد حبیب الله صادقی / به سفارش بنیاد روایت فتح/ شهریور ۱۴۰۱