توضیحات

پرتره برادران شهید، سید کریم و سید جواد خوشقلب طوسی/ اسفند ۱۳۹۹
جهت تقدیم به مادر مکرمه شهیدان

ابعاد: ۷۰ در ۵۰ سانتی متر

• دانلود فایل قابل چاپ