توضیحات

به سفارش فرهنگسرای شهید سلیمانی/ فروردین ۱۴۰۰

ابعاد: ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر