توضیحات

پرتره شهید حسینی (دفاع مقدس) و مادر شهیده اش ( جمعه خونین مکه)/ شهریور ۱۳۹۹

جهت تقدیم به خانواده شهید