توضیحات

به سفارش بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم/ ۱۳۹۲