توضیحات

کتیبه جهت هدیه به مواکب عراقی
به سفارش بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام
شهریورماه ۱۴۰۲