توضیحات پروژه

به سفارش اداره کل تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی/۱۳۹۲