توضیحات

پوستر هفتمین سالگرد شهادت دریاسالار شهیذ، حاج محمد ناظری / به سفارش ستاد مردمی یادواره شهید بزرگوار/ اردیبهشت ۱۴۰۲