توضیحات پروژه

تقدیم به مردم شهیدپرور گلشهر، مهد مدافعان حرم