توضیحات

یادبود شاعر مجاهد مرحوم غازی الحداد/ به سفارش موسسه فرهنگی غازی الحداد _بحرین/ تیرماه ۱۴۰۱