توضیحات

کلیپ نقاشی برای خونخواهی حسین (ع) به سوی قدس می رویم…
نجف اشرف، در آستانه ی اربعین حسینی ۱۳۹۵