توضیحات

منتخب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب/ ۱۳۸۹
این پوستر در اولین سالگرد حماسه‌ی مردمی ۹ دی برای ستاد مردمی بزرگداشت این یوم الله طراحی و در سایت نهضت مردمی پوستر انقلاب نیز برای استفاده عموم مردم بارگذاری گردید.
این اثر، در میان پوسترهای ۹دی من، جزو کارهای پربازدید و پرطرفدار قرار دارد.