به همت مرکز تجسمی حوزه هنری و گروه تجسمی بنیاد روایت فتح و با همکاری سازمان زیباسازی، ورک شاپ خلق و فروش آثار هنری با حضور برخی از چهره های شاخص هنرهای تجسمی ، به منظور کمک به زلزله زدگان شهرها و روستاهای کرمانشاه در محل مرکز تجسمی حوزه هنری شهر تهران در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه برگزار شد و سید محمدرضا میری با حضور در این ورکشاپ به خلق آثاری پرداخت.

golmikh.news.vorkshap4
golmikh.news.vorkshap6

golmikh.news.vorkshap3

golmikh.news.vorkshap1

golmikh.news.vorkshap5