golmikh.news.habilian-02

golmikh.news.habilian-01
برپایی نمایشگاه هابیلیان اولین اجلاسیه کنگره جهانی فرهنگ مقاومت با عنوان “جهان اسلام قربانی تروریسم ” در تهران
 

golmikh.news.ejlas.01golmikh.news.ejlas-04golmikh.news.ejlas-03
برگزاری نمایشگاه کانون هابیلیان در چهارمین اجلاس دو روزه افسران پلیس اینترپل ۳۰ کشور جهان

 

golmikh.news.basirat-02

golmikh.news.basirat-01
حضور کانون هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور) در نمایشگاه بزرگ “بصیرت سیاسی” و ارائه اسناد خیانت های گسترده گروهک تروریستی منافقین علیه کشورمان

 

golmikh.news.elmvsanat-01
golmikh.news.elmvsanat-03
نمایشگاه هابیلیان (ایران قربانی ترورسیم) در دانشگاه علم و صنعت

 

golmikh.news.esteghbal.dn.habilian.02

golmikh.news.esteghbal.dn.habilian.01
استقبال دانش آموزان مشهد از نمایشگاه هابیلیان(خانواده شهدای ترور)
 

golmikh.news.ghazvin-01

برگزاری نمایشگاه «ایران قربانی تروریسم» به همت کانون هابیلیان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

golmikh.news.jafari-02

golmikh.news.jafari-01
دیدار آقای ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق از نمایشگاه هابیلیان

 

golmikh.news.mashad-02

golmikh.news.mashad-01
برگزاری نمایشگاه «ایران قربانی تروریسم» در مشهد
 

golmikh.news.mersad-02

golmikh.news.mersad-01
برگزاری نمایشگاه دائمی جنایات منافقین در تنگه مرصاد
 

golmikh.news.nobel-01golmikh.news.nobel-02golmikh.news.nobel-03
نوبل، دبیرکل کانون هابیلیان:از دیدن قربانیان تروریسم در ایران بسیار متاثر شدم
 

golmikh.news.olonhadis-02

golmikh.news.olonhadis-01
برگزاری نمایشگاه ایران قربانی تروریسم در دانشگاه علوم حدیث شهر ری
 

golmikh.news.pakdasht-02

golmikh.news.pakdasht-01
برگزاری نمایشگاه ایران قربانی تروریسم در شهرستان پاکدشت
 

golmikh.news.tabriz-02

golmikh.news.tabriz-01
برگزاری نمایشگاه ایران قربانی تروریسم در دانشگاه تبریز
 

golmikh.news.tabrizazad.02

golmikh.news.tabrizazad.01
برگزاری نمایشگاه ایران قربانی تروریسم در دانشگاه آزاد تبریز
 

golmikh.news.tafresh-01

golmikh.news.tafresh-02
برگزاری نمایشگاه ایران قربانی تروریسم در دانشگاه تفرش
 

golmikh.news.tarbiatmodares-02

golmikh.news.tarbiatmodares-01
برگزاری نمایشگاه ایران قربانی تروریسم در دانشگاه تربیت مدرس
 

golmikh.news.hhh-02

golmikh.news.hhh-01
حضور هابیلیان در اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور