• پروژه‌ی تولید پوستر جایزه بین‌المللی علمی فناوری پیامبر اعظم (المصطفی)

• به سفارش دبیرخانه جایزه بین‌المللی پیامبر اعظم (المصطفی)

• مدیر هنری: سید محمدرضا میری

• طراحان مجموعه: آرزو آقاباباییان، محمود بازدار، ثویبه پروین، مرجانه رنجبر، محبوبه جوادی‌پور، منصوره جوادی‌پور، مهدی جعفری،حمید قربانپور، آزاده قربانی، سید محمدرضا میری، مصطفی معمی‌وند، هاله سادات وجدانی

• طراح نشان‌نوشته: محبوبه جوادی‌پور و منصوره جوادی‌پور