توضیحات

منتخب پوسترهای نهضت مردمی پوستر انقلاب/ ۱۳۸۹

این عکس ها همگی متعلق به راهپیمایی۹دی ۸۸ در مشهد مقدس است.